1.Εισαγωγή
Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη σελίδα. Περιέχει τους όρους πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας inglobe.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας inglobe.gr, δηλώνει ανεπιφύλακτα αποδοχή των όρων αυτών. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην προβείτε σε χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

2. Αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας inglobe.gr

2.1 Γενικοί Κανόνες Χρήσεως
Η ιστοσελίδα inglobe.gr απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία και σε εργοδότες που αναζητούν υποψήφιους εργαζομένους. Η χρήση των υπηρεσιών της; inglobe.gr, είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού αντίστοιχα. Κάθε είδους επικοινωνίας που αναπτύσσεται μέσω των υπηρεσιών του inglobe.gr, οφείλει να κινείται στο πλαίσιο αυτό.

2.2 Άδεια χρήσης του inglobe.gr από Υποψήφιους Εργαζόμενους
Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας inglobe.gr σε υποψήφιους εργαζόμενους, μόνο για την προσωπική τους αναζήτηση εργασίας . Συμφωνείτε δε, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα inglobe.gr και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εν λόγω εγγράφου.

2.3 Άδεια χρήσης του inglobe.gr από Εργοδότες
Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας inglobe.gr σε εργοδότες μόνο για επαγγελματική χρήση αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων. Συμφωνείτε δε, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα inglobe.gr και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εν λόγω εγγράφου.

3. Υπηρεσίες & Χρεώσεις
Όλες οι υπηρεσίες προς τους υποψήφιους για αναζήτηση εργασίας, παρέχονται χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αντίθετα, οι χρεώσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις, περιγράφονται σε αντίστοιχους τιμοκαταλόγους ή διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών.
Οι υπηρεσίες του inglobe.gr, περιορίζονται αποκλειστικά & μόνο στα περιγραφόμενα της ιστοσελίδας. Το inglobe.gr δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους, που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.
Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών του inglobe.gr, μπορεί να συμβεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ η ευθύνη του περιορίζετε στην επιστροφή των προπληρωμένων υπηρεσιών που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αλλαγές στις χρεώσεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

4. Ευθύνη & Δικαιώματα
Η ιστοσελίδα inglobe.gr προσφέρει σε υποψήφιους εργαζόμενους, τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας , ενώ παράλληλα σε εργοδότες, τη δυνατότητα κάλυψης προσφερόμενων θέσεων εργασίας τους από στελέχη της αγοράς. Στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής, δεν ελέγχει τη φερεγγυότητα των χρηστών, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο των εγγράφων που τοποθετούν οι χρήστες στην ιστοσελίδα inglobe.gr.
Τόσο η αποστολή, όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων. Προτείνετε δε, να μην συμπεριλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο βιογραφικό τους.
Οι επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του inglobe.gr, εκχωρούν στο site το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους, για την εξυπηρέτηση των αναγκών αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων.
Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες του inglobe.gr γίνεται με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Οποιαδήποτε ενέργεια που προσβάλει ή αντίκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση του απορρήτου της επικοινωνίας και θα ασκείται δικαστική δίωξη ενάντια κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

5. Χρήση & Αποδοχή
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας inglobe.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της. Δίνεται από μέρους των ιδιοκτητών της, η δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης & πλοήγησης των χρηστών στο inglobe.gr, χωρίς ωστόσο οι χρήστες να έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν ή να διαθέσουν υλικό της ιστοσελίδας σε τρίτους.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας inglobe.gr που έχουν προβεί σε εγγραφή & δημιουργία λογαριασμού, έχουν στη διάθεση τους προς χρήση, το προσωπικό τους μενού My inglobe.gr
Στο πεδίο « Ρυθμίσεις Λογαριασμού», εκτός της αλλαγής κωδικού πρόσβασης & απενεργοποίησης/διαγραφής λογαριασμού, έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν, αν επιθυμούν το βιογραφικό τους σημείωμα να είναι ορατό μόνο στις εταιρείες στις οποίες έχουν ανταποκριθεί σε σχετικές αγγελίες τους ή να είναι ορατό στο σύνολο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο inglobe.gr στα πλαίσια αναζήτησης υποψηφίων εργαζομένων.
Κατάργηση ή νομοθετική ακύρωση κάποιων εκ των προαναφερθέντων όρων, δεν προσβάλλει το σύνολο των υπολοίπων που παραμένει ενεργό. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τα παραπάνω είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

6.  Προβολή Βιογραφικού
Αποδέχομαι να εμφανίζεται δημόσια τα στοιχεία του βιογραφικού μου, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας μου.