Περιγραφή Θέσης

Σκοπός:
Επίβλεψη καθαριότητας όλων των χώρων  διατήρηση καθαριότητας κουζίνας .  Για να διατηρεί συνεχή συμμετοχή.

Τύπος Απασχόλησης:
Πλήρους (8ωρο ημερησίως / 6 ημέρες την εβδομάδα).

Καθήκοντα & Ευθύνες:

  1. Να ελέγχει καθημερινά ότι όλοι οι  χώροι είναι καθαροί
  2. Να επικοινωνεί με το τμήμα για τις απαραίτητες εργασίες που γίνονται
  3. Να εξασφαλίζει ότι τα βοηθήματα και τα υλικά για τον καθορισμένο τρόπο καθαρισμού  χρησιμοποιούνται για τις κατάλληλες εργασίες, και όπως κατευθύνονται και χρησιμοποιούνται οι σωστές ποσότητες
  4. Να βοηθά στην απογραφή
  5. Να εξασφαλίζει την ομαλή παράδοση στο προσωπικό της επόμενης  βάρδιας
  6. Να γνωρίζει διαδικασίες προφύλαξης πυρκαγιάς και ασφάλειας. Να ακολουθεί τις πολιτικές και τις διαδικασίες του ξενοδοχείου
  7. Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ορίζονται από την προϊσταμένη

Παροχές:

Μισθός: 750€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.