Περιγραφή Θέσης

Σκοπός:
Η παροχή βοήθειας στο Διευθυντή του Εστιατορίου, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των Εστιατορίων, προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται. Να προωθεί τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο μέγιστο και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Είναι υπόδειγμα επαγγελματία.

2. Γνωρίζει τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, και του λειτουργικού τους συστήματος, και εκπαιδεύει το προσωπικό.

3. Να εξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται για την προετοιμασία σερβιρίσματος έχουν γίνει αποτελεσματικά.

4. Να υποδέχεται τους πελάτες και να τους συνοδεύει στο τραπέζι τους.

5. Να παρουσιάζει το μενού στον πελάτη, και να γνωρίζει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του, καθώς και των ποτών- κρασιών, και να είναι σε θέση να επεξηγεί αυτά με επαγγελματικό τρόπο.

6. Να παίρνει παραγγελίες, να σερβίρει και να επιτηρεί τη σωστή διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφιστάμενους του.

7. Να παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης των παραγγελιών που δίδονται προς την κουζίνα και να βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά.

8. Κατά την διάρκεια του σέρβις, να διασφαλίζει κατά πόσο οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους.

9. Να βεβαιώνεται ότι δίνεται το ίδιο ψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες, έστω και αν αυτοί μπήκαν στο εστιατόριο λίγο πριν κλείσει.

10. Να φροντίζει για την ικανοποίηση ιδιαίτερων επιθυμιών/παρακλήσεων σε φαγητά πελατών μέσα σε λογικά πλαίσια και σε συνεννόηση με την κουζίνα.

11. Να χειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες, παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε περίπτωση δε σοβαρού συμβάντος να ενημερώνει τον F&B Manager του το συντομότερο δυνατό.

12. Σε κάθε επαφή του με πελάτες ή συνεργάτες της εταιρείας είναι εξυπηρετικός, ευγενικός και φιλικός, διατηρώντας ορθές επαγγελματικές σχέσεις.

13. Επιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας, και ευθύνης σε σχέση με τα πιο πάνω καθήκοντα και αρμοδιότητες.

14. Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα κα εξουσίες που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας.

 

Παροχές:

Μισθός: 900-1000€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δίπλωμα από ξενοδοχειακή σχολή
  • Διευθυντικές και ηγετικές ικανότητες
  • Άριστη γνώση των προτύπων ασφάλειας & υγείας, και υγιεινής και τροφίμων
  • 2έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση και 8έτη στο τομέα

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.