Περιγραφή Θέσης

Σκοπός:
Η παροχή μιας ευγενώς αποδοτικής υπηρεσίας του τμήματος Τροφίμων και ποτών (F& Β ) στους φιλοξενούμενους, και η προώθηση των πωλήσεων στα τμήματα. Η παροχή βοήθειας στο Διευθυντή, στn ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου, προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα που απαιτούνται.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Είναι ηγέτης στο τμήμα του και είναι υπόδειγμα στους άλλους να ακολουθήσουν.

2. Συστήνει προσωπικό για προσλήψεις, προαγωγές και τερματισμό, και διασφαλίζει τις ορθές πειθαρχικές διαδικασίες και μέτρα που λαμβάνονται.

3. Οικοδομεί μια αποτελεσματική ομάδα προσωπικού και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση λαμβάνοντας ενεργό ενδιαφέρον για την ευημερία, την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τα κίνητρα του προσωπικού.

4. Διασφαλίζει ότι όλοι προσέρχονται στην εργασία εγκαίρως είναι καθαροί, έξυπνα ντυμένοι και ότι φορούν συνεχώς το σήμα με τ’ όνομά τους.

5. Στην περίπτωση απασχόλησης νέων υπαλλήλων, να εξασφαλίσει ότι έχει γίνει εις βάθος συνέντευξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι απασχολείται το καλύτερο προσωπικό.

6. Προγραμματίζει και εποπτεύει το πλάνο ετήσιων αδειών και αργιών του προσωπικού.

7. Ετοιμάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μια έκθεση αξιολόγησης απόδοσης για το προσωπικό του, όπως και όταν ζητηθεί από τη Διεύθυνση.

8. Διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής ασυνήθιστων περιστατικών, σχόλια πελατών ή γεγονότα και καταγγελίες. Το ημερολόγιο θα ελέγχεται περιοδικά από το Διευθυντή του ξενοδοχείου για μέτρα που πρέπει να ληφθούν, αν απαιτείται.

9. Συμμετέχει στην εβδομαδιαία συνεδρίασή της Διεύθυνσης, συμβάλλοντας και με εισηγήσεις και προτάσεις στην ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του.

10. Μετέχει στο πρόγραμμα «Διευθυντή υπηρεσίας».

11. Ενημερώνει και καταρτίζει νέους καταλόγων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων, τις τρέχουσες τάσεις, τις ανάγκες των πελατών και λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές σε ανταγωνιστικά ξενοδοχεία.

12. Διασφαλίζει ότι διατηρείται η ποιότητα σε σχέση με την τιμή που καταβάλλεται.

13. Επιτυγχάνει προσφορές τιμών για όλα τα είδη F & B πριν από την έναρξη κάθε σαιζόν έτσι ώστε να μπορούν να επιλεγούν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

14. Βεβαιώνεται ότι οι καλύτεροι των προμηθευτών επιλέγονται σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα.

15. Παρέχει τα υψηλότερα πρότυπα υπηρεσιών στους πελάτες, και βοηθά στην προώθηση πωλήσεων στους διάφορους χώρους του τμήματος.

16. Έχει άριστη γνώση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών και προϊόντων των τμημάτων του F&Β (σύμφωνα με τις τυποποιημένες συνταγές του ξενοδοχείου).

17. Να εξασφαλίζει με σταθερότητα την «επαγγελματική κατάρτιση» στο προσωπικό εστιατορίων και ποτών.

18. Να προωθεί ότι πρόσθετο γεγονός (βραδιά) οργανώνονται να από το ξενοδοχείο.

19. Να εργάζεται στενά με τον αρχιμάγειρα και τον αποθηκάριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα τροφίμων ανταποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται από την επιχείρηση.

20. Να εξασφαλίζει την προετοιμασία και το σερβίρισμα όλων των banqueting σύμφωνα με το έντυπο και τις οδηγίες που δίνονται από το Διευθυντή και να γνωρίζει την πολιτική σχετικά με την τιμολόγησης τους.

21. Αναφέρει παράπονα και καταγγελίες στο Διευθυντή

22. Έχει σαφή κατανόηση των διαδικασιών ασφάλειας του ξενοδοχείου.

23. Να διασφαλίζει την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας στο τμήμα, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων F& Β.

24. Να εξασφαλίζει την ύπαρξη πιστοποιητικών υγείας για όλο το προσωπικό των τμημάτων F& Β, και να τηρεί την εγκυρότητα.

25. Έχει σαφή κατανόηση των κανόνων και των κανονισμών του ξενοδοχείου.

26. Να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πρόσθετα καθήκοντα που του ορίζονται από τη Διεύθυνση.

Παροχές:

Μισθός: 1000-1100€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δίπλωμα από ξενοδοχειακή σχολή
  • Διευθυντικές και ηγετικές ικανότητες
  • Άριστη γνώση των προτύπων ασφάλειας & υγείας, και υγιεινής και τροφίμων
  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.