Περιγραφή Θέσης

Γενικά Καθήκοντα:
Η παροχή μιας ευγενώς αποδοτικής υπηρεσίας του Μπαρ, και η προώθηση των πωλήσεων. Η παροχή βοήθειας στο Διευθυντή, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, προκειμένου να διατηρηθούν τα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

2. Έχει καλή γνώση του μενού ποτών και βοηθά τους πελάτες με την επεξήγηση των διαφόρων κοκτέιλ, και έχει επίγνωση της τιμολογιακής πολιτικής.

3. Διατηρεί το μπαρ πάντα καθαρό καθ’ όλη τη διάρκεια του σέρβις. Εξασφαλίζει ότι η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί πριν από το σέρβις.

4. Παίρνει παραγγελίες βοηθώντας τους πελάτες με την επεξήγηση του μενού ποτών. Σερβίρει ποτά στους πελάτες με ευγενικό τρόπο.

5. Ετοιμάζει άλλα κοκτέιλ, πέραν από αυτά που αναφέρονται στον κατάλογο και έχει επίγνωση της τιμολογιακής πολιτικής για τα εν λόγω κοκτέιλ.

6. Συντονίζει το προσωπικό που εργάζεται έξω από το μπαρ, και όταν χρειάζεται. σερβίρει έξω από το μπαρ.

7. Προωθεί τις πωλήσεις φαγητού και ποτών και τις τυχόν ειδικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση.

8. Χειρίζεται τις μηχανές χρέωσης, να παίρνει τους λογαριασμούς στους πελάτες, να συλλέγει χρήματα, και να προσκομίζει τα ρέστα.

9. Χειρίζεται τ παράπονα πελατών ή/ και αναφέρει στον προϊστάμενο του.

10. Να γνωρίζει πολύ καλά την τοπική ιστορία της περιοχής, σημεία ενδιαφέροντος, ψώνια κλπ.

11. Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα κα εξουσίες που θα του ανατεθούν από τον προϊστάμενο και την διεύθυνση της εταιρείας.

Παροχές:

Μισθός: 700€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Άλλη, θεωρείται πρόσθετο προσόν.
  • Δίπλωμα από ξενοδοχειακή σχολή
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.