Περιγραφή Θέσης

Γενικά Καθήκοντα:
Να προσφέρει γρήγορη , ευγενική και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες, να προωθεί τις πωλήσεις των διαφόρων φαγητών και ποτών και να βοηθά τον τμηματάρχη στην ομαλή λειτουργία του εστιατορίων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας του εστιατορίου.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

2. Διατηρεί τους χώρους που εργάζεται και τα σκεύη που χρησιμοποιεί πάντοτε καθαρά, πριν και μετά το τέλος της εργασίας του.

3. Εκτελεί τις λειτουργίες του τμήματος του με βάση τις γραπτές διαδικασίες, τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εστιατορίου τους κανόνες υγιεινής και την πολιτική του ξενοδοχείου.

4. Να γνωρίζει και εφαρμόζει τους γενικούς κανονισμούς της Τραπεζοκομίας, καθώς και αυτούς που ισχύουν στο ξενοδοχείο.

5. Να είναι πάντοτε ευγενικός και πρόθυμος να εξυπηρετήσει τους πελάτες.

6. Σκουπίζει τραπέζια και καθίσματα, και αντικαθιστά τραπεζομάντιλα. Στρώνει τραπέζια σύμφωνα με τα πρότυπα. Αδειάζει και μεταφέρει πιάτα και άλλα σκεύη στην κουζίνα για καθάρισμα.

7. Να υποδέχεται τους πελάτες και να τους συνοδεύει στο τραπέζι τους. Να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

8. Να παρουσιάζει το μενού στον πελάτη, και να γνωρίζει με λεπτομέρεια το περιεχόμενο του, καθώς και των ποτών- κρασιών, και να είναι σε θέση να επεξηγεί αυτά με επαγγελματικό τρόπο στα Αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα.

9. Να παίρνει παραγγελίες, να σερβίρει και να επιτηρεί τη σωστή διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφιστάμενους του.

10. Να παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης της παραγγελίας που δίδει προς την κουζίνα και να βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα και σωστά.

11. Κατά την διάρκεια του σέρβις φαγητών και ποτών να ρωτά κατά διαστήματα κατά πόσο οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους.

12. Να χειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες, παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε περίπτωση δε σοβαρού συμβάντος να ενημερώνει τον τμηματάρχη του το συντομότερο δυνατό.

13. Να χειρίζεται τις μηχανές χρέωσης, να παίρνει τους λογαριασμούς στους πελάτες, να συλλέγει τα χρήματα, και να προσκομίζει τα ρέστα.

14. Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα κα εξουσίες που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας.

Παροχές:

Μισθός: 800-900€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.