Περιγραφή Θέσης

Σκοπός:

H οργάνωση και ομαλή λειτουργία του τμήματος υποδοχής, σε σχέση με τους όρους διαμονής και αναχώρησης πελατών.
Η έγκαιρη ανταπόκριση σε θέματα που αφορούν εξυπηρέτηση πελατών σε όλα τα επίπεδα.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Επιβεβαιώνει ότι όλες οι αφίξεις της ημέρας θα πάρουν το προγραμματισμένο δωμάτιο στην προκαθορισμένη ώρα. Η συνεννόηση γίνεται με το Τμήμα Ορόφων. Ελέγχει αν υπάρχουν εκκρεμείς αφίξεις η αναχωρήσεις και αναφέρει στον F.O.M.

2. Γνωρίζει τις ώρες λειτουργίας όλων των τμημάτων, όλες τις ανέσεις και διευκολύνσεις που παρέχει το συγκρότημα, καθώς και τις κατά καιρούς εκδηλώσεις (βραδιές με ζωντανή μουσική , κυπριακές κλπ) που διοργανώνει το ξενοδοχείο.

3. Γνωρίζει τις πλησιέστερες διαθέσιμες συγκοινωνίες και αυτές μεταξύ πόλεων, τα αξιοθέατα της πόλης και τυχόν σημαντικές εκδηλώσεις. Έχει πάντα διαθέσιμους χάρτες και πληροφοριακό υλικό για εξυπηρέτηση των πελατών.

4. Παραλαμβάνει και ενημερώνεται από την προηγούμενη βάρδια. Παραδίδει και ενημερώνει την επόμενη. Ελέγχει την ορθότητα του ταμείου, και τη διαδικασία τήρησης κλειδιών.

5. Ελέγχει το φωτισμό και τη μουσική στο χώρο της υποδοχής.

6. Ελέγχει για τυχόν εκκρεμείς βλάβες και αναφέρει στον F.O.M. Αν εντοπίσει βλάβες που δεν διορθώθηκαν, τις μεταφέρει στο Maintenance report της ημέρας.

7. Συμπληρώνει το ‘Ημερήσιο Ενημερωτικό Δελτίο’ και στέλνει ηλεκτρονικά το έντυπο σε όλους τους τμηματάρχες.

8. Ενημερώνεται για την ισοτιμία συναλλάγματος την πρόβλεψη καιρού και διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφημιστικά φυλλάδια.

9. Ενημερώνεται για την γενική διαθεσιμότητα των τύπων δωματίων του ξενοδοχείου προς ενοικίαση για την ημέρα.

10. Εκδίδει όλα τα τιμολόγια αναχωρήσεων της ημέρας. Ελέγχει τους λογαριασμούς και δελτία κράτησης των αφίξεων της προηγούμενης μέρας και αρχειοθετεί.

11. Φροντίζει ο χώρος εργασίας του να είναι πάντα τακτοποιημένος. Ελέγχει σε τακτά διαστήματα την καθαριότητα του σαλονιού και βεραντών.

12. Γνωρίζει και εφαρμόζει τις διαδικασίες αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και όλες τις διαδικασίες του τμήματος.

13. Σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού, ενημερώνει τον Προϊστάμενο ή τον Δ/ντή Υπηρεσίας ή όποιο άλλο άτομο της Διευθυντικής Ομάδας βρίσκεται παρών.

14. Έχει σαφή κατανόηση των διαδικασιών ασφάλειας του ξενοδοχείου. Αναφέρει παράπονα και καταγγελίες στο Διευθυντή Τμήματος.

15. Να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πρόσθετα καθήκοντα που του ορίζονται από τη Διεύθυνση.

Παροχές:

Μισθός: 800€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  • Δίπλωμα από ξενοδοχειακή σχολή, ή τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.