Περιγραφή Θέσης

Σκοπός:

Να καθαρίζει όλους τους τύπους δωματίων που ανατίθενται, τα μπάνια και τουαλέτες, και διαδρόμους στα πρότυπα της καθαρότητας και υγιεινής που απαιτούνται από το ξενοδοχείο. Να καθαρίζει τους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων.

Καθήκοντα & Ευθύνες:

1. Nα διατηρεί καθαρό το χώρο του τμήματος (γραφείο). To maintain a clean and tidy serve area (office).
2. Nα διατηρεί κάθε πρωί καθαρούς τους κοινούς χώρους, διάδρομους, περιοχή πισίνας, τα εστιατόρια, τις βεράντες, τους διαδρόμους προσωπικού και δοκιμαστήρια. To maintain tidy and clean Public Areas every morning, corridors, pool area, pool restaurant, veranda, staff corridors and changing rooms.
3. Να καθαρίζει και να φροντίζει την ηλεκτρική σκούπα. Nα χρησιμοποιεί τις σωστές ποσότητες καθαριστικών όπως προνοείται. To clean and take care of the vacuum cleaner. To use correct amounts of detergents as instructed.
4. Να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες του ξενοδοχείου για τον έλεγχο των καρτών / κλειδιών δωματίων. Να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά. To comply with the hotels procedures for the control of room keys/ cards. To report any suspicious behavior.
5. Να παραδίδει όλα τα ανευρεθέντα αντικείμενα στο γραφείο του Τμήματος, το συντομότερο δυνατόν. To take all lost property found, to the Housekeeping office as soon as possible.
6. Να συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης όταν χρειαστεί. To attend training sessions when required.
7. Να καθαρίζει τον αριθμό δωματίων που της δίνονται και να εκτελεί πρόσθετες εργασίες που της ανατίθενται από τις προϊστάμενες To clean a given number of rooms and perform extra jobs required. To carry out any other duties requested from supervisor. 2
8. Να ντύνεται πάντα διακριτικά με καθαρή και σιδερωμένη στολή, και να φέρει διακριτικό ονόματος To always wear a clean and well-pressed uniform and name badge.
9. Να αλλάζει τα κλινοσκεπάσματα όπως καθορίζεται από την οικονόμο, να εξασφαλιστεί ότι όλα τα λινά είναι καθαρά, καλά σιδερωμένα και σε καλή κατάσταση. To change bed linen as instructed by the Housekeeper to ensure that all linen used is clean, well ironed and in good repair.
10. Να καθαρίζει κάδρα, πίνακες κα καθρέφτες. Να γυαλίζει τα έπιπλα συμπεριλαμβανομένων όλων των προεξοχών μέσα και έξω To clean pictures paintwork and mirrors. To polish furniture including all ledges in and out of view.
11. Να αδειάζει και καθαρίζει όλα τα τασάκια και τα δοχεία σκουπιδιών. Να καθαρίζει την τηλεφωνική συσκευή, την τηλεόραση και όλες τις συσκευές. To empty and clean all ashtrays and rubbish bins.To clean telephone, TV, and all devices.
12. Να σκουπίζει το πάτωμα με ηλεκτρική σκούπα καθημερινά. Να καθαρίζει τα έπιπλα, το πάτωμα, τις πόρτες και τις προεξοχές μπαλκονιών. To vacuum floor / carpet daily. To clean balcony furniture, floor, doors and ledges.
13. Να καθαρίζει τα μπάνια στα υψηλότερα πρότυπα καθαρότητας και υγιεινής. Να πλένει το λουτρό, τα κεραμικά, τις «κεφαλές» των Βρύσων, την τουαλέτα, και τις επιφάνειες ντους. Να καθαρίζει και να γυαλίζει τους καθρέφτες και να σφουγγαρίζει το πάτωμα. To clean bathroom to the highest standard of the cleanliness and hygiene. To wash down the bath, tiles, taps, shower head, toilet, and surfaces. To clean and polish mirrors and wash down the floor.
14. Να αναπληρώνει τις προμήθειες και τις πετσέτες φιλοξενουμένων καθημερινά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ξενοδοχείου. Replenish guest supplies and towels daily according to the Hotel’s requirements.
15. Να μην αφήνει στο τέλος της ημέρας λερωμένα λινά στο τρόλεϊ, και να εξασφαλίζει ώστε όλα τα αντικείμενα στο τρόλεϊ τηρούνται κάτω από στενή επίβλεψη προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια. To leave no dirty linen on the trolley at the end of the day, and to ensure that all items on the trolley are kept under close supervision in order to avoid theft.
16. Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ορίζονται από την προϊσταμένη. To undertake any other duties assigned by the Executive Housekeeper

Παροχές:

Μισθός: 800€

Arrival: 3/2018
Departure: 10/2018

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση για 6 μήνες

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.