Περιγραφή Θέσης

Η INGLOBE για λογαριασμό ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Πάφο της Κύπρου, ζητά υποψήφιους για την κάλυψη της θέσης F&B Manager.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ποιοτικών υπηρεσιών στα εστιατόρια του ξενοδοχείου, να προωθεί τις πωλήσεις, και να διασφαλίζει την σωστή λειτουργία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από το ξενοδοχείο.

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πλήρους (8ωρο ημερησίως / 6 ημέρες την εβδομάδα).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Να είναι υπεύθυνος για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες του ξενοδοχείου

2.Να είναι παράδειγμα για το προσωπικό του και να έχει καλές ηγετικές ικανότητες.

3.Να λαμβάνει μέρος στην επιλογή προσωπικού και να διασφαλίζει την σωστή εφαρμογή των διαδικασιών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών και τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου.

4. Να δημιουργήσει μια αποδοτική ομάδα και να διασφαλίζει συνεχή αναβάθμιση του προσωπικού μέσω εκπαίδευσης και χρήσης σωστών κινήτρων.

5. Nα εξασφαλίσει ότι όλo το προσωπικό παρουσιάζεται για καθήκον στην προγραμματισμένη ώρα και διατηρεί μια καθαρή εμφάνιση και ότι το διακριτικό ονόματός τους φοριέται πάντα.

6. Να εξασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό λαμβάνει την απαιτούμενη εκπαίδευση στη δουλειά και έχει τις απαραίτητες δεξιότητες για να πραγματοποιήσει τα καθήκοντά τους με τη μέγιστη αποδοτικότητα.

7.Να έχει καθημερινή επαφή με τον Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών για το καλύτερο προγραμματισμό όλων των εκδηλώσεων αλλά και για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

8.Να προγραμματίζει καθημερινές συναντήσεις με το προσωπικό 15’ πριν  από το άνοιγμα του εστιατορίου για ενημέρωση και προγραμματισμό και να εξασφαλίζει την μηνιαία συνάντηση του τμήματος.

9.Να ετοιμάζει έγκαιρα το εβδομαδιαίο πρόγραμμα  προσωπικού προκειμένου να μεγιστοποιηθούν η κάλυψη και η αποδοτικότητα και  να βεβαιώνει ότι ο σωστός αριθμός προσωπικού είναι στο καθήκον προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή πρόσληψη υπερβολικού αριθμού υπαλλήλων στο τμήμα. Επίσης να προγραμματίζει και να χειρίζεται δίκαια τις μέρες ανάπαυσης του προσωπικού.

10.Στην περίπτωση της απασχόλησης νέου προσωπικού,  να εξασφαλίσει ότι οι λεπτομερείς συνεντεύξεις πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι απασχολείται παραγωγικό και υψηλής ποιότητας προσωπικό.

11.Να προγραμματίζει και να εποπτεύει την ετήσια άδεια του προσωπικού.

12.Να προετοιμάζει και να ενημερώνει όταν χρειάζονται αλλαγές οι περιγραφές εργασίας για το προσωπικό όλων των τμημάτων τους.

13.Να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό ακολουθεί τις περιγραφές εργασίας τους.

14.Να προετοιμάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μια αξιολόγηση και να  υποβάλει έκθεση σχετικά με το προσωπικό του στην έκθεση αξιολόγησης του ξενοδοχείου και όταν και όπως ζητηθεί από τη διεύθυνση.

15.Διατηρεί ένα ημερολόγιο που καταγράφει οποιαδήποτε ασυνήθιστα γεγονότα, σχόλια φιλοξενουμένων ή περιστατικά και καταγγελίες. Αναθεωρεί το ημερολόγιο μέσα στο τμήμα σε καθημερινή βάση προκειμένου να συστήσει οποιεσδήποτε αλλαγές στις υπάρχουσες πρακτικές. Το ημερολόγιο θα ελέγχεται  εβδομαδιαία από το διευθυντή ξενοδοχείου για τα μέτρα που λαμβάνονται εάν είναι απαραίτητο.

16.Να εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό έχει μια σαφή κατανόηση των διαδικασιών πυρασφάλειας.

17.Να εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό έχει μια σαφή κατανόηση των κανόνων και των κανονισμών προσωπικού του ξενοδοχείου και  να εφαρμόζει και να υποστηρίζει τους κανόνες στο μέγιστο.

18. Σε συνεργασία με τον Διευθυντή Τροφίμων και Ποτών να προγραμματίζει και να εκτελεί τα επιμορφωτικά προγράμματα έτσι ώστε το προσωπικό  να βελτιώνεται συνεχώς.

19.Να εκπαιδεύει το προσωπικό υπηρεσιών έτσι ώστε να γίνονται  πρόσωπα πωλήσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα εισοδήματα χωρίς να γίνονται επιθετικοί.

20.Να αναλάβει οποιαδήποτε άλλα  καθήκοντα όταν και όπως ζητηθεί από τη διεύθυνση.

21.Να συμμετέχει στις διοικητικές συνεδριάσεις και για να συμβάλει και να προσφέρει  προτάσεις για την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το ξενοδοχείο.

22.Να βεβαιώνεται ότι το τμήμα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όπως απαιτούνται από το νόμο.

23.Να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πυρκαγιάς ή ασφάλειας στο τμήμα τους και  να έχει μια πολύ καλή γνώση των διαδικασιών πυρκαγιάς και ασφάλειας του ξενοδοχείου γενικά.

24.Να είναι αρμόδιος για την εφαρμογή και τη συντήρηση του προγράμματος ISO 9001, ISO 14001 και ISO 22000 στο τμήμα του. Να εξασφαλίζει ότι όλες οι μορφές, τα πρότυπα, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι εφαρμόζονται εγγράφως. Τα  αρχεία να διατηρούνται και ότι όλες οι διαδικασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO και HACCP.

25.Να εφαρμόζει και να υποστηρίζει όλες τις αποφάσεις της διεύθυνσης.

26.Να συστήνει στο Διευθυντή  Τροφίμων και Ποτών οποιεσδήποτε αλλαγές και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

27.Να απεικονίζει το καλό παράδειγμα σε εμφάνιση, να έχει διακριτική συμπεριφορά, να είναι ήρεμος όταν είναι να παίρνει  αποφάσεις γρήγορα.

28. Να έχει  καλή γνώση των σημαντικότερων ξένων γλωσσών: Αγγλικά, γερμανικά.

29.Να έχει  καλή κατανόηση των φιλοξενουμένων και των αναγκών τους, καθώς και τις συνήθειες σχετικά με τις διάφορες εθνικότητες.

30.Να έχει  καλή γνώση της λειτουργίας των εστιατορίων.

31.Να εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τις τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες του ξενοδοχείου και  να είναι εξοικειωμένος με όλα τα σχετικά  υλικά.

32.Να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα  υπηρεσίας στους φιλοξενουμένους.

33.Να διατηρεί  καλά προσωπικά πρότυπα υγιεινής και  να εξασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι διατηρούν  καλή προσωπική υγιεινή.

34.Να κανονίζει το σχεδιάγραμμα εστιατορίων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια του χώρου και  να μεγιστοποιηθεί  η άνεση των πελατών, ως αποτέλεσμα της προγραμματισμένης ρύθμισης των επίπλων και του εξοπλισμού.

35.Να τακτοποιεί  τον κανονικό καθαρισμό και τη συντήρηση και να μειώνει το κόστος κινδύνου και αντικατάστασης, δίνοντας  έμφαση στα αποτελέσματα  κακής χρήσης,  απώλειας και  θραύσης. Να προγραμματίζει  και να οργανώνει την ομαδική εργασία υπηρεσιών.  Να αναγνωρίζει πότε  να προσφέρει και να ζητήσει  βοήθεια. Να προγραμματίζει   συστηματικά για την αποφυγή  επαναλαμβανόμενων εργασιών.

36.Να εξασφαλίζει ότι όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός είναι σε καλή λειτουργία και για να ενημερώνει οποιεσδήποτε ατέλειες στο τμήμα συντήρησης.

37.Να εξασφαλίζει ότι υπάρχει  επαρκής  φωτισμός και  ικανοποιητική θερμοκρασία  για την άνεση των πελατών.

38.Να εξασφαλίζει ότι στους πελάτες με ειδικές ανάγκες (διαβητικοί, χορτοφάγοι κ.λπ…) παρέχονται τα τρόφιμα και τα ποτά ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Να εκπαιδεύει το προσωπικό του και να συμμετέχει στην κατάρτιση όπως ορίζεται από τη  διεύθυνση.

39.Εξασφαλίζει ότι όλα τα αντικείμενα των εστιατορίων (τα μαχαιροπήρουνα, τα γυαλικά, τα δοχεία τσαγιού κ.λπ… ) είναι καθαρά, γυαλισμένα και λαμπρά.

40. Να παραγγέλλει καθαριστικά υλικά, χαρτικά και οτιδήποτε άλλα υλικά  για τα εστιατόρια.

41. Να παίρνει παραγγελίες και να  βοηθά τους φιλοξενουμένους με την εξήγηση των menu.

42. Nα είναι υπεύθυνος για όλα τα χρήματα που του εμπιστεύονται.

Παροχές:

- Μισθός (1600 € - 2300 €) αναλόγως προσόντων Και προϋπηρεσίας

- Ασφάλιση

- Διαμονή

- Διατροφή

Απαραίτητα Προσόντα:

ΜΟΡΦΩΣΗ/ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

¨       Δίπλωμα ξενοδοχειακής σχολής.

¨       Καλή γνώση διαδικασιών HACCP.

¨      Καλή γνώση αγγλικής, γερμανικής και ελληνικής γλώσσας.

¨       Ευχάριστο και κοινωνικό χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα.

¨      Τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρία στη ίδια θέση σε ξενοδοχείο 4 η 5 αστέρων στην Κύπρο η το εξωτερικό.

¨      Έμπιστος με πείρα ελέγχου αποθηκών.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για αυτή τη θέση εργασίας, θα πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το Βιογραφικό σας. Επιλέξτε το κουπί παρακάτω για συνέχεια.